Clients

  1. Jalswarajya Prakalp, Hasur Grampanchayat, Dist.Kolhapur, Maharashtra. India
  2. Lamboti Grampanchayat, Dist.Solapur, Maharashtra. India
  3. Godrej Industries Ltd, Valia, Dist- Bharuch, Gujrat, India
  4. P.W.D. ,Goa, India
  5. Aurangabad Distillery, Baramati, Dist.Pune, Maharashtra, India
  6. Karjat Municipal Corporation, Karjat, Dist. Raighad, Maharashtra.
  7. Poluchem Chemicals, Pathadipalam, Edapally, kochi-24, Kerala
  8. Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Nimgaon Water Work, Work Division – Sangamner, Sangamner Dist: Ahmadnagar, Maharashtra
  9. Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Nashik, Maharashtra.